top of page

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

İ S A F

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizde İş Güvenliği kavramı ve iş güvenliği uzmanlarının görevi daha önemli hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren ortaya çıkan önemli gelişmelerden birisi de bu konudaki sivil toplum örgütlerindeki artış olmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu (İSAF), Türkiye'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki 2014 yılında kurulan ve ülke çapında faaliyet gösteren ilk federasyonudur. İSAF, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İşyeri Hemşirelerinin yanı sıra tüm çalışanların kanun önündeki yasal hak ve sorumluluklarını, hiçbir siyasi örgüte veya ideolojiye bakılmaksızın gönülden yanlarında olmaktır.

M İ S Y O N

İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu; devlet, işveren ve çalışan arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ülke düzeyinde iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği mesleki gelişimini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık hizmeti vermek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının doğru şekilde verilmesine katkıda bulunmak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak, çevre bilinci kazandırılması ve üretim kalitesinin arttırılması için eğitim, danışmanlık, proje ve kamuoyu oluşturmaktır.

V İ Z Y O N

Ülkemizde henüz tam olarak yerleşmeyen isg kültürünü yaymak ve gelişmiş ülkelerdeki seviyeye çıkarmak, bu amaçla paydaşlarımız olan devlet, kamu, özel sektör ve işçilerle fikir alışverişi yaparak çalışma hayatını daha güvenli ve konforlu hale getirip iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek önceliğimiz olacaktır.

Bugün var olan oluşum yarın yetişecek olan çocuklarımızın güzel geleceklerine atılan tohumların yeşermesini ağaç olmasını istemekteyiz, Meslek hastalıkları, iş kazalarının artık tarih olması için var gücü ile çalışmaya devam edeceğiz.

bottom of page