top of page

ÜYELERİMİZ

ANKARA MERKEZLİ

  • KİSGUD  (Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Derneği)

Başkanı: Erdoğan KURŞUN​

  • KİGUDER (Kamuda İş Güvenliği Uzmanları Derneği)

Başkanı: Cenan YELKEN​

İSTANBUL MERKEZLİ

  • İŞGÜVENDER   (İstanbul İş Güvenliği Derneği)

Başkanı: Murat ÖZKAN​

  • İSGOBDDER      (İş Sağlığı ve Güvenliği Odalar İşbirliği Derneği) 

Başkanı: H. Cihangir TUĞSAVUL​

  • İSGKAMUDER   (Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği)

Başkanı: Yasemin KÜÇÜK​

  • İSGKADINDER   (İş Sağlığı ve Güvenliği Kadın Emekçiler Derneği)

Başkanı: Pakize ADIYAMAN

  • İSGRİSKDER  (İşçi Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Derneği)

Başkanı: Ramazan RASİMOĞLU​

 KOCAELİ MERKEZLİ
•    KİSGDER    (Kocaeli İş Sağlığı Ve Güvenliği Derneği)

Başkanı: Abbas Musa GÖKBURUN

ANTALYA MERKEZLİ
•    AİGD           (Antalya İş Güvenliği Derneği)

Başkanı: Süleyman ERDOĞAN

bottom of page